Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

VAAK GESTELDE VRAGEN OVER HET MILIEU EN VERPAKKINGEN VAN STOROPACK

  1. Duurzaamheid
  2. Vaak gestelde vragen over het milieu en verpakkingen van Storopack

ALGEMEEN

Waarom zitten er papieren buffers en luchtkussens in verzenddozen? Het product in de doos is meestal al verpakt.

Als het product in de doos niet beschermd is, kan het tijdens het transport verschuiven en beschadigd raken. Dat geldt ook voor verpakte producten in een verzenddoos. Bovendien is een kapot product niet alleen vervelend voor de ontvanger, maar ook slecht voor het milieu: veel meer energie en hulpbronnen worden verbruikt om een kapot product te retourneren, opnieuw te vervaardigen en nog eens te verzenden dan om papieren buffers en luchtkussens te produceren die het product beschermen tegen beschadiging. 

 

Waarom worden kleine producten soms verzonden in zeer grote dozen met veel beschermende verpakking?

Als producent van beschermende verpakking heeft Storopack geen rechtstreekse invloed op de afmetingen van de dozen en de hoeveelheid beschermend verpakkingsmateriaal die postorderbedrijven gebruiken. Wij geven onze klanten echter wel advies over efficiënte verpakkingsprocessen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er niet meer dan het noodzakelijke beschermende verpakkingsmateriaal wordt gebruikt.

 

Kunnen de producten van Storopack worden geretourneerd voor recycling?

Ja, absoluut! Om de impact op het milieu te minimaliseren, raden we echter aan om de producten af te voeren via de plaatselijke afvalkanalen, bij voorkeur via de gevestigde recyclingdiensten. In de meeste landen en gemeenschappen is de inzameling van plastic en papier voor recycling goed georganiseerd. Het is dan ook de eenvoudigste en beste manier om bij te dragen aan de recycling van die producten.

 

Wat is de koolstof- en energievoetafdruk van de verschillende beschermende verpakkingen?

We hebben onderzocht of dergelijke informatie zinvol is. Aangezien er geen normen bestaan voor zulke studies zijn wij van mening dat ze onvolledig en misleidend zijn. Daarom hebben we besloten om geen dergelijke studies/ uitspraken te doen.

 

VERWIJDERING

Welke soorten beschermende verpakking kunnen worden hergebruikt?

Alle beschermende verpakkingen van Storopack kunnen worden hergebruikt. Consumenten kunnen ze, bijvoorbeeld, gebruiken om een product te retourneren of om andere producten te verzenden. Ook handel en industrie kunnen verpakkingschips die naar hen worden teruggestuurd, gebruiken om opnieuw producten te verzenden.

 

RECYCLING, COMPOSTEERBAARHEID EN BESCHIKKING

Kan de beschermende verpakking van Storopack gerecycled worden?

Ja, alle beschermende verpakkingen van Storopack zijn recyclebaar. Ze kunnen verwerkt en hergebruikt worden in een hele reeks industriële producten. De enige uitzondering zijn onze verpakkingschips die gemaakt zijn van zetmeel – ze zijn niet recyclebaar, maar composteerbaar.

 

Hoe moeten papieren buffers correct worden weggegooid?

Papieren buffers kunnen meestal bij het papier- en kartonafval. Instructies voor de sorteerregels voor papier en karton voor een correcte verwijdering van papieren buffers kunt u vinden op de website van Milieu Centraal: 
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/papier-en-karton/
Storopack gebruikt geen gecoat papier. Door uw papieren buffers via de gewone inzameling aan de bestaande recyclagefaciliteiten te bezorgen draagt u bij tot het hergebruik van primaire grondstoffen. 
PAPERplus® bevat uitsluitend inkt die makkelijk kan worden verwijderd bij de recyclage (inktverwijderingsproces).

Hoe moeten luchtkussens correct worden weggegooid?

In Nederland mogen luchtkussens (bij voorkeur leeg) bij het restafval, ook Loose Fill verpakkingschips kunnen bij het restafval. Soorteerregels in Nederland kunt u vinden op de website van Milieu Centraal:https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/ Ze worden dan gerecycled of verbrand. Polyethyleen is trouwens een graag geziene energiebron in afvalenergiecentrales omdat het een hogere calorische waarde heeft dan aardolie.

Storopack heeft ook beschermende verpakkingen die industrieel kunnen worden gecomposteerd, zoals de AIRplus® BIO-folie, die kan worden gebruikt om luchtkussens te produceren. De folie wordt gemaakt van een composteerbaar plastic op basis van polymelkzuur (PLA) en copolyester. De basis van het product wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. AIRplus® BIO is gecertificeerd composteerbaar overeenkomstig de Europese EN 13432-norm en de Amerikaanse ASTM D6400-norm.

Hoe moeten schuimverpakkingen correct worden weggegooid?

Ze kunnen worden hergebruikt, als beschermende verpakking bijvoorbeeld. Ze worden het best weggegooid bij het plastic- of restafval.
Als onderdeel van de restafvalstroom vormt FOAMplus®-schuim een uitstekende brandstof voor moderne fabrieken die afval verbranden voor energieproductie. Bij het weggooien van de schuimverpakking hoeft de beschermende PE-film niet te worden losgemaakt. De handels- en industriële sectoren hebben hun eigen afvalverwijderingskanalen (industrieel afval), waarbij ook schuimverpakkingen worden gerecycled.

 

Hoe moeten opvulchips correct worden weggegooid?

Onze opvulchips Renatur® zijn gemaakt van plantaardig zetmeel en zijn dus 100% composteerbaar overeenkomstig EN 13432. Ze mogen bij het restafval of het groenafval. De afvalsorteerregels voor een correcte verwijdering van Alta S® en Renatur® kunt u vinden op de website van Milieu Centraal:
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/papier-en-karton/ 
De Alta S®-opvulchips zijn een graag geziene energiebron in afvalenergiecentrales omdat ze een hoge calorische waarde hebben en volledig kunnen worden verbrand. Industrieel en commercieel afval wordt gerecycled via de industriële afvalinzameling.

Waarom zijn niet alle beschermende verpakkingen van Storopack composteerbaar?

Afhankelijk van de goederen die worden verzonden, zijn verschillende soorten beschermende verpakking nodig. Breekbare en lichtere producten, zoals porselein en glas, worden perfect beschermd in een doos gevuld met de composteerbare verpakkingschips Renatur®, terwijl voor zware technische componenten papier en schuimbuffers nodig zijn zodat het product gefixeerd wordt in de transportdoos. Dit soort beschermende verpakking is niet composteerbaar, maar het kan toch gemakkelijk worden gerecycled.

 

PRODUCTIEMATERIAAL - PAPERplus®


Worden PAPERplus® papieren buffers gemaakt van gerecycled materiaal?

Dat is afhankelijk van het product. Er zijn PAPERplus® papieren buffers die gerecyclede materialen bevat, maar dat geldt niet voor alle PAPERplus®-papieren buffers.

 

Hoeveel procent van de PAPERplus® papieren buffers bestaat uit gerecycled materiaal?

Bij het opvulpapier dat gerecycled materiaal bevat, is dat aandeel minstens 40%. Sommige batches papier bestaan voor 100% uit gerecycled materiaal.

 

Bestaan er PAPERplus® papieren buffers die worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen?

Ja, PAPERplus® Classic Grass bestaat uit tot 50% grasvezels en kan volledig worden gecomposteerd of gerecycled. PAPERplus® Classic Grass wordt geproduceerd zonder chemische stoffen.

 

Is beschermende verpakking van papier milieuvriendelijker dan plastic beschermende verpakking?

Elk materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen bij de productie en afvalverwerking. Papier heeft het voordeel dat het gemaakt wordt van de hernieuwbare bron hout. PE-folie (polyethyleen) vereist bij de productie minder energie en water dan papier en kan ook met veel minder energie worden gerecycled. Alle beschermende verpakkingen van Storopack kunnen worden hergebruikt en gerecycled. 

 

PRODUCTIEMATERIAAL - AIRplus®

Waarvan zijn de luchtkussens gemaakt?

De AIRplus®-luchtkussens zijn gemaakt van polyethyleenfolie (PE). Wij produceren de folies in onze eigen productievestigingen. Kenmerkend voor PE-folie is het minimale gebruik van hulpbronnen voor de productie en de uitstekende mechanische eigenschappen – het is vooral flexibel, waardoor u veilig kunt bufferen en fixeren en alle soorten producten kunt verpakken.

 

Is de productie van plastic beschermende verpakkingen schadelijk voor het milieu?

Nee. Bij de productie en verwerking van de PE-folies voor onze luchtkussens ontstaan geen onaangename geuren, noch giftige dampen of effluenten. De productie van de PE-folies is chloor- en zwavelvrij, ze bevatten geen weekmakers of zware metalen en ze vervuilen het grondwater niet.

 

Wordt er gerecycled materiaal gebruikt voor AIRplus®-folies?

Dat hangt af van het product. Sommige AIRplus® Void-folies bevatten gerecycled materiaal, maar andere AIRplus®-folies niet.

 

Wat is het aandeel van gerecycled materiaal in AIRplus®-folie?

De folies die worden geproduceerd met hergebruikt materiaal bevatten een minimum van 50% gerecyclede inhoud.

 

Wat betekent de term ‘bioplastic’?

We moeten hier een onderscheid maken tussen biobased plastic, biologisch afbreekbaar plastic en een mengsel van beide. Biobased plastic wordt geheel of gedeeltelijk gemaakt van biomassa zoals maïs, suikerriet of cellulose. Composteerbaar plastic wordt over het algemeen onder bepaalde omstandigheden afgebroken tot kooldioxide en water. Er zijn ook ‘OXO-biologisch afbreekbare kunststoffen’. Dit zijn conventionele kunststoffen waaraan metalen zijn toegevoegd om ze biologisch afbreekbaar te maken. 

 

Waarom gebruikt Storopack geen ‘OXO-biologisch afbreekbare kunststoffen’?

Zogenaamde OXO-biologisch afbreekbare kunststoffen moeten worden vermeden: veel experts betwijfelen of de fragmenten (of microplastics, afhankelijk van de grootte) werkelijk volledig biologisch afbreekbaar zijn. Bovendien kunnen de additieven in OXO-biologisch afbreekbare kunststoffen een negatieve invloed hebben op de recycling. 
Voor meer informatie over bioplastics, zie ook: Artikel van de Vereniging Afvalbedrijven over bioplastics: 
https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/bioplastics-welke-wel-niet

 

 

PRODUCTIEMATERIAAL LOOSE FILL-VERPAKKINGSCHIPS

Waarvan worden verpakkingschips gemaakt?

Onze Loose Fill®-verpakkingschips worden gemaakt van composteerbaar en plantaardig zetmeel of van gerecycled EPS (uitzetbaar polystyrol) dat 100% herbruikbaar is.

Welke CO2-voetafdruk en energievoetafdruk hebben verpakkingschips?

We hebben onderzocht of dergelijke informatie zinvol is. Aangezien er geen normen bestaan voor zulke studies zijn wij van mening dat ze onvolledig en misleidend zijn. Daarom hebben we besloten om geen dergelijke studies/uitspraken te doen.

PRODUCTIEMATERIAAL - FOAMplus®

Waarvan worden schuimbuffers gemaakt?

FOAMplus®-schuimbuffers worden gemaakt van geëxpandeerd polyurethaan. Geëxpandeerd polyurethaan zit in allerlei alledaagse voorwerpen zoals gestoffeerde meubels, matrassen, schoenen, kleding, voertuigen en technisch materiaal.

 

Zijn er veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar voor geëxpandeerd PU-schuim?

Ja, er zijn op aanvraag veiligheidsinformatiebladen verkrijgbaar. 

 

Is schuim een schadelijke stof?

Nee, schuim is een zogenaamde inerte stof, wat betekent dat het chemisch stabiel is en niet reageert op contact met lucht, water of andere stoffen. Isocyanaat als vloeistof is echter een schadelijke stof en daarom mogen mensen er niet mee in contact komen! Dat staat ook vermeld op de vaten die naar de klanten worden verzonden. 

 

Bestaan er FOAMplus®-schuimkussens die zijn gemaakt van gerecyclede grondstoffen?

Dat is afhankelijk van het product. FOAMplus® 5504R-verpakkingsschuim wordt gedeeltelijk gemaakt van polyol, een grondstof op basis van gerecycled afval. Afval en resten polyurethaan van productieprocessen of consumenten worden in recyclagefaciliteiten verwerkt om polyol te produceren. De eigenschappen van FOAMplus® 5540R zijn soortgelijk aan die van het basismateriaal en het kan worden gebruikt om kwalitatieve beschermende verpakkingen te produceren.

 

MILIEUBESCHERMING

Hoe helpt Storopack het milieu te beschermen?

In het algemeen focust Storopack op duurzaamheid overeenkomstig het principe van de 4R’en: REDUCE, REUSE, RECYCLE en RENEW (verminderen, hergebruiken, recyclen en hernieuwen).

We produceren ook zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK‘s). Tot slot speelt het lage gewicht van onze beschermende verpakkingen een rol bij het verminderen van het brandstofverbruik tijdens het transport.

 

Wat doet Storopack om zijn eigen vestigingen energie-efficiënt te maken?

De installaties in onze vestigingen spelen ook een grote rol in de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen. Daarom zetten wij ons in om energie efficiënt te gebruiken en de energievoetafdruk van onze vestigingen voortdurend te verbeteren. 
Wij zijn er al in geslaagd om onze CO2-uitstoot en ons energieverbruik aanzienlijk te reduceren dankzij verschillende moderniseringsmaatregelen. Maar we zijn er nog niet: met regelmatige audits bekijken we hoe we nog beter kunnen doen. Meer informatie kunt u hier vinden: https://www.storopack.nl/duurzaamheid/energie-efficientie/

 

Hoe zet Storopack zich in om plasticvervuiling tegen te gaan?

Storopack maakt deel uit van het wereldwijde initiatief ‘Alliance to End Plastic Waste’ dat de planeet wil beschermen tegen plasticvervuiling. Plastic afval in het milieu, en met name in de oceanen, is een enorm probleem. Samen met ongeveer 40 andere bedrijven scharen wij ons achter de missie om te voorkomen dat plastic afval in het milieu terechtkomt en om de bestaande vervuiling door plastic tegen te gaan.

Storopack is een exclusieve sponsor van de Big Blue Ocean Cleanup, een toonaangevende internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor het schoonmaken van de oceanen. Wij steunen de internationale non-profitorganisatie Big Blue Ocean Cleanup al sinds 2018.  Als een exclusieve sponsor van het kustschoonmaakinitiatief engageren wij ons voor een samenwerking op lange termijn. De Big Blue Ocean Cleanup zet zich actief in om bewustzijn te creëren rond de huidige toestand van de oceanen in de wereld en om het leven in de zee en de duurzaamheid ervan te beschermen met als doel propere oceanen en kusten - door middel van strandschoonmaak, verwijdering van plastic uit de oceaan, educatieve programma‘s en het verstrekken van informatie aan partners en het publiek.

Door deel te nemen aan het initiatief Operation Clean Sweep levert Storopack een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu tegen plastic vervuiling.
Onze vestigingen van Molding in Duitsland, Frankrijk en Spanje onderschrijven de doelstellingen van Operation Clean Sweep en streven er dus naar om te voorkomen dat plastic deeltjes uit onze productievestigingen via het water in de omgeving terechtkomen. Dat is een belangrijke inspanning om het verlies van granulaat tegen te gaan in de waardeketen van plastic.