GKV-GEDRAGSCODE

  1. Bedrijf
  2. GKV-gedragscode

GKV-GEDRAGSCODE

De Duitse federatie van kunststofverwerkers (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. - GKV) vertegenwoordigt het overgrote deel van de Duitse kunststofverwerkende industrie via haar ondersteunende verenigingen, de Duitse Federatie van versterkte kunststoffen (AVK), de vereniging voor kunststof verpakkingen en folies (IK), de vereniging voor de producenten van halffabricaten en afgewerkte producten van kunststof (pro-K) en de verenging voor technische producten van kunststof (TecPart). De aangesloten bedrijven erkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid expliciet.

Storopack Hans Reichenecker GmbH is een lid van de GKV. De gedragscode die door de GKV is opgesteld en die door Storopack wordt onderschreven, is in lijn met onze visie & richtlijnen en onze interne richtlijnen.

Deze GKV-gedragscode is een vrijwillige overeenkomst op basis waarvan de aangesloten leden ernaar streven de naleving te garanderen van internationale eisen met betrekking tot ethisch en moreel handelen en concurrentie en mededingingswetgeving.

Daartoe behoort de bevordering van eerlijke en duurzame normen bij de omgang met leveranciers, klanten en de medewerkers van het eigen bedrijf.

De GKV-gedragscode werd als vrijwillige verplichting opgesteld. De aangesloten bedrijven krijgen een certificaat door de GKV of haar bijbehorende instellingen toegekend.

Deze gedragscode geldt voor alle bedrijfsvestigingen en productielocaties en dus voor de gehele Storopack Groep.